Chat hỗ trợ
Chat ngay

Phần mềm quản lý bán hàng cho phòng Gym & Yoga

Giao diện thân thiện

Giao diện màn hình POS được thiết kế để hỗ trợ người dùng thao tác một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất

Quản lý dịch vụ

Các hạng mục dịch vụ có thể tuỳ biến theo tháng, combo, gói hội viên…tuỳ theo nhu cầu của bạn.

Doanh thu & lợi nhuận

Các khoản thu của cửa hàng thể hiện rõ theo ngày, con số, chi tiết từng loại hàng hóa.

Quản lý các khoản lời, lỗ của cửa hàng chi tiết theo từng hóa đơn cụ thể.

Khách hàng và NCC

Thông tin và dữ liệu khách hàng tích hợp sẵn trên màn hình POS giúp cho việc bán cho khách hàng đó nhằm phuc vụ chương trình CSKH sau này dễ hơn.

Đăng ký tư vấn