Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chi phí

Quản lý các hạng mục thu chi một cách chi tiết.

Danh mục chi phí

Chi phí mua hàng, chi phí nhân viên, chi phí lưu kho và bất cứ danh mục chi phí nào theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

Chi phí

Các khoản chi của của hàng theo từng mục đích khác nhau sẽ được lưu lại giúp cho việc quản lý thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Đăng ký tư vấn