Chat hỗ trợ
Chat ngay

Đa tính năng và quản trị dễ dàng

Rất nhiều tính năng được tích hợp trên QPOS nhằm giúp đội ngũ vận hành cũng như điều hành dễ dàng theo dõi, thao tác và quản lý.

Bán hàng

Màn hình POS giúp thao tác bán hàng nhanh và dễ dàng hơn.

Kho hàng

Quản lý nhiều kho hàng và hàng tồn mỗi kho với 1 tài khoản.

Sản phẩm

Sản phẩm, danh mục sản phẩm, số lượng hàng có trong kho...

Mua hàng

Quản lý kho và hàng hoá nhập kho, dễ dàng đối soát hàng bán ra.

Chi phí

Danh mục cũng như chi tiết các khoản chi của cửa hàng.

Nhân sự

Quản lý nhân sự, hồ sơ & quyền truy cập từng mục.

Khách hàng & NCC

Quản lý thông tin chi tiết khách hàng & NCC cũng như ưu đãi cho từng nhóm.

Doanh thu & Lợi nhuận

Quản lý doanh số bán hàng, doanh thu và lợi nhuận cho từng hóa đơn.

Tính năng khác

Rất nhiều tính năng mới sẽ được đội ngũ phát triển cập nhật trong thời gian tới.

Đăng ký tư vấn