Chat hỗ trợ
Chat ngay

Sản phẩm

Quản lý toàn bộ sản phẩm từ số lượng, danh mục và kho hàng.

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm cho phép chia theo từng danh mục cụ thể giúp cho việc phân loại nhóm sản phẩm nhanh chóng. Sản phẩm có ảnh và các thông số chi tiết như đơn vị tính, giá bán buôn, bán lẻ…

Quản lý sản phẩm bằng mã vạch

Mỗi sản phẩm có mã vạch giúp việc tìm kiếm sản phẩm hoặc bán hàng dễ dàng hơn. 

Kết hợp cùng máy quét mã vạch hỗ trợ bán hàng nhanh hơn.

Kho hàng và sản phẩm tồn kho

Mô hình kinh doanh theo chuỗi đòi hỏi nhiều chi nhánh và nhiều kho hàng. Việc quản lý trên cùng một hệ thống đòi hỏi tách biệt số lượng hàng toán tồn của mỗi kho để tiện cho việc điều phối cũng như bổ sung sản phẩm khi số lượng giảm tới hạn. 

Đăng ký tư vấn