Chat hỗ trợ
Chat ngay

Thoả thuận sử dụng

Tham khảo các điều khoản khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại đây.

Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến website qpos.com.vn (Sau đây gọi tắt là”QPOS” hoặc “chúng tôi”. QPOS là một dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH 3F Studio. Khi truy cập website, ứng dụng hay các dịch vụ liên quan đến QPOS đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thoả thuận sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh Thoả thuận sử dụng dịch vụ theo nhu cầu thực tế. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website, ứng dụng và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi.

Dịch vụ và quyền hạn của chúng tôi

 • Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.
 • Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của chúng tôi.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.
 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến hệ thống hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.

Tài khoản

 • Để sử dụng dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản bao gồm một số thông tin cá nhân và bạn cam kết các thông tin cung cấp là chính xác. Chúng tôi có quyền từ chối tài khoản của bạn nếu như chúng tôi cảm thấy thông tin do bạn cung cấp không có sự tin cậy.
 • Đăng kí tài khoản là hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ bị tính phí khi sử dụng các gói dịch vụ của chúng tôi được công bố trên website này.

Các điều luật được áp dụng

 • Bạn đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua website phải tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam và các điều luật quốc tế mà việt Nam có ký kết.
 • Khi có điều luật mới được ban hành hoặc áp dụng, điều luật này sẽ được áp dụng với tất cả thành viên của website.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

 • Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.
 • Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa.

Liên hệ và hỗ trợ

 • Nếu bạn có bất cứ thông tin nào cần liên hệ, hãy gửi cho chúng tôi qua email: contact@3f.com.vn.
 • Nếu bạn đã là khách hàng của chúng tôi và cần hỗ trợ hãy email đến: support@3f.com.vn hoặc gửi yêu cầu tại đây.

(Cập nhật ngày 21/07/2024)

Đăng ký tư vấn