Chat hỗ trợ
Chat ngay

Mua hàng

Quản lý kho và hàng hoá nhập kho dễ dàng đối soát hàng bán ra.

Quản lý hàng hóa mua vào

QPOS giúp bạn quản lý toàn bộ hàng hóa nhập kho cùng thông tin chi tiết như: 

Quản lý kho và hàng tồn

Quản lý một chuỗi cửa hàng đòi hỏi người quản lý phải nắm số lượng hàng tồn của mỗi kho để điều chuyển hàng hóa cũng như nhập hàng nhanh chóng. 

QPOS cho phép quản lý nhiều kho đi kèm số lượng hàng tồn chi tiết của mỗi kho.

Đăng ký tư vấn