Chat hỗ trợ
Chat ngay

Khách hàng và nhà cung cấp

Theo dõi và quản lý theo danh sách và công nợ.

Khách hàng

Thông tin và dữ liệu khách hàng tích hợp sẵn trên màn hình POS giúp cho việc áp mức ưu đãi cho khách hàng nhanh chóng cũng như phục vụ cho các chương trình tri ân khách hàng sau này.

Nhà cung cấp

Việc quản lý danh sách nhà cung cấp giúp cho bộ phận mua hàng, chăm sóc khách hàng linh hoạt & thuận tiện hơn. 

Các khoản nợ nhà cung cấp cũng được thể hiện giúp kế toán dễ dàng đối chiếu công nợ.

Đăng ký tư vấn