Chat hỗ trợ
Chat ngay

Doanh thu & lợi nhuận

Quản lý doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận.

Quản lý doanh thu

Các khoản thu của cửa hàng thể hiện rõ theo ngày, con số, chi tiết từng loại hàng hóa.

Không chỉ bán hàng QPOS còn hỗ trợ tạo báo giá nhanh chóng.

P & L

Quản lý các khoản lời, lỗ của cửa hàng chi tiết theo từng hóa đơn cụ thể. 

Đăng ký tư vấn