Chat hỗ trợ
Chat ngay

Phần mềm quản lý bán hàng cho Beauty Spa và Massage

Giao diện thân thiện

Giao diện màn hình POS được thiết kế để hỗ trợ người dùng thao tác một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất

Sản phẩm & danh mục

Sản phẩm cho phép chia theo từng danh mục cụ thể giúp cho việc phân loại nhóm sản phẩm nhanh chóng. Sản phẩm có ảnh và các thông số chi tiết như đơn vị tính, giá bán buôn, bán lẻ…

Doanh thu & lợi nhuận

Các khoản thu của cửa hàng thể hiện rõ theo ngày, con số, chi tiết từng loại hàng hóa.

Quản lý các khoản lời, lỗ của cửa hàng chi tiết theo từng hóa đơn cụ thể.

Khách hàng và NCC

Thông tin và dữ liệu khách hàng tích hợp sẵn trên màn hình POS giúp cho việc bán cho khách hàng đó nhằm phuc vụ chương trình CSKH sau này dễ hơn.

Đa dạng đối tượng khách hàng

Đăng ký tư vấn