Chat hỗ trợ
Chat ngay

Nhân sự

Quản lý nhân sự & quyền truy cập từng hạng mục cụ thể.

Nhân sự và quyền truy cập

Việc duy trì nhiều phòng ban, nhiều cửa hàng với hàng trăm nhân sự và quyền truy cập khác nhau là một bài toán khó. QPOS cho phép khách hàng phân quyền với 12 hạng mục khác nhau cùng tài khoản truy cập cho từng người.

Đăng ký tư vấn