Chat hỗ trợ
Chat ngay

Kho hàng

Quản lý nhiều kho và hàng tồn chỉ với một tài khoản.

Danh sách kho hàng

Dễ dàng quản lý mỗi kho hàng khác nhau với thông tin địa chỉ rõ ràng.

Hàng tồn kho

Mỗi kho sẽ có thông tin hàng hóa cụ thể cùng số lượng đi kèm giúp quản lý hàng hóa tồn kho dễ dàng hơn.

Đăng ký tư vấn